Erbjudande

 

Under mina cirka 30 år i branschen har jag konstaterat att det är vanligt i små och medelstora företag att man inte ser möjligheten att utveckla verksamheten med hjälp av sitt affärssystem. Det är mycket vanligt att man inom ledning och administration säger "Så här har vi alltid gjort." Många gånger behöver man bara göra ganska enkla förändringar som bygger på redan gjorda investeringar. Gamla investeringar som man redan gjort men som man inte lärt sig att utnyttja fullt ut. Ibland krävs mindre tillägg för att få till den sista "pusselbiten" på plats. Jag har även sett att de företag som satsar på att utveckla verksamheten med hjälp av sitt affärssystem snabbt kan hitta lösningar som ökar möjligheten för företaget att nå sina mål.


Erbjudande
Pyrapp erbjuder konsulttjänster kring affärssystemet Pyramid och verksamhetsutveckling. Jag har en relativt unik kompetens att hjälpa företag med allt från att hitta behoven, analyserar för- och nackdelar med olika alternativa lösningar, föreslår förändringar och genomföra dessa samt utvärdera resultatet. Detta kallar jag för ”från ax till limpa”.Jag mångårig erfarenhet…

·         som företagsledare i eget företag

·         som anställd vd/platschef 

·         som teamledare

·         med att jobba som applikationskonsult och verksamhetskonsult i Pyramid Business Studio

·         med systemering av lösningar

·         med utveckling av anpassningar i Pyramid konsultstudio

Genom att jag i en person har många olika kompetenser kan jag på ett enkelt och effektivt sätt själv står för viktiga delar av en lösning. Detta gör det möjligt att tillsammans med små och medelstora företag bedriva förändringsprocesser på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Mina ledstjärnor

·         Lyssna – Ta del av beskrivningar av verksamheten gärna från olika personer med olika roller.

·         Ifrågasätta – Fråga varför och inte ta något för givet. Ställ kontrollfrågor så att risken för missförstånd minimeras.

·         Bolla idéer – Kom gärna med idéer men var beredd på att dessa inte alltid är bra. Det gäller att se på saker och ting från många olika synvinklar samtidigt.

·         Sätta tydliga mål – Målen skall vara förankrade i organisationen.

·         Utvärdera – efter genomförda förändringar så utvärdera resultatet.

·         Dokumentera – Även en utomstående skall i efterhand förstå resonemanget och lösningarna.

·         Ha inget övertro på tekniska lösningar – Ibland är det enklare än så.