Det här är Janne Andersson

 

Privat
Jag är född i Falkenberg, drygt 50 år gammal och bor i Onsala sedan drygt 10 år tillsammans med sambo och två barn. Mitt stora fritidsintresse är flyg och jag är aktiv inom Frivilliga Flygkåren och Varbergs Flygklubb. Det händer även att jag spelar lite golf, dock med mycket mediokert resultat.

Redovisningsbyrå
Jag började min bana i IT-branschen i Falkenberg under tidigt 80-tal genom att skaffa en ABC 800 med tillhörande program Administration 800. Med hjälp av dessa drev jag under några år en redovisningsbyrå som tillhandahöll tjänster kring fakturering och redovisning. Parallellt med redovisningstjänsterna utbildade jag nya användare av ABC 800. På den tiden var det vanligt att man ”gjorde allt” vilket innebar att även jobbade med t ex försäljning och installation av utrustning hos kund.

IT-konsult
Efter några år med redovisningsbyrån tyckte jag det var roligare att hjälpa andra så försäljning och installation mm av datorer med tillhörande programvara blev en heltidssyssla som anställd i Davids Datorer. Detta var vid tiden då IBM lanserade sin PC och Unikum påbörjade sitt arbete med Pyramid. Jag hade förmånen att tidigt få jobba med Unikum och jag var med och levererade några av de allra första installationerna av Pyramid. Vi hade redan under ABC 800-tiden jobbat med att koppla ihop datorer i nätverk men med PC:n ökade efterfrågan kring detta och en del av min vardag var att jobba som nätverkstekniker.

Egen igen
1991 var vi fyra anställda som tog över verksamheten och vi valde att behålla namnet Davids Datorer. Affärssystem var ett av våra erbjudanden och min roll var framför allt att sälja, installera och utbilda i Pyramid samtidigt som jag hade en viktig roll i att leda företaget.

Platschef på SYSteam
Under 1999 började vi se oss om efter någon form av samarbete med andra i branschen och detta ledde till att vi i april 2000 sålde verksamheten till SYSteam och jag blev vd i det som kom att heta SYSteam i Halland AB. Vi var vid den här tiden 12 anställda i Falkenberg och under våra 9 år som egna hade verksamhetens fokus förflyttas från produktförsäljning till tjänsteförsäljning. Produkter och licenser hade dock fortfarande en viktig roll i vår totalleverans. Som en del av SYSteam-koncernen fick vi möjlighet att bredda både vårt erbjudande och vår marknad. Inledningsvis jobbade jag med både försäljning, administration, som konsult och som vd/platschef.

Konsultstudiokonsult
Jag tyckte dock att jag skulle försöka specialisera mig och fann så småningom att det roligaste dagarna på jobbet var de dagar jag fick hjälpa våra kunder. Jag hade i unga år lärt mig programmering och tidigare när Unikum gjorde det möjligt för oss konsulter att själva göra anpassningar i Pyramid upptäckte jag att det var detta jag trivdes bäst med. 2008 lämnade jag på eget initiativ rollen som vd/platschef och fokuserade till 100% på leveranser kring Pyramid. Pyramidteamet växte till att som mest omfatta 9 medarbetare, de flesta på heltid i teamet. Eftersom teamet växte kunde vi mer och mer specialisera oss men var hela tiden noggranna med att alla hade vissa grundläggande kärnkunskaper. Min roll blev att förutom att vara teamledare även göra anpassningar och syssla med verksamhetsutveckling i framförallt handelsföretag.

Nya tider
SYSteam växte och köptes upp av norska Ergogroup som under 2010 gick ihop med EDB. Detta ledde till en del förändringar som i sin tur inneburit att flera av mina gamla arbetskamrater som jag själv varit med om att anställa valt att sluta. I och med detta har jag från och med hösten 2011 valt att på nytt bli min egen. Cirkeln är sluten!