Genomförda projekt

 

Jag har haft förmånen att genomföra ett stort antal projekt tillsammans med mina uppdragsgivare. I en del av dessa har jag haft hjälp av mina kollegor men i de projekt som visas här har jag antingen haft ett totalansvar för leveransen eller stått för en betydande del.·         Integration mellan PBS* och PCC, Posten Cargo Center som är en logistiktjänst som levereras av Posten. Order till PCC om att leverera ut varor sköts inne i PBS och besked från PCC om vilka varor som levererats kommer automatiskt in till PBS. Till detta kommer ett antal ytterligare funktioner t ex lager och inleveranser.

·         Integration mellan PBS och Collector beträffande överlåtande av kundfodringar mm i realtid med t ex kreditkontroll och transaktioner.

·         Avancerad logistikfunktion med bland annat samplock av flera order och kontroll av möjlig leveransdag.

·         Integration mellan Magneto e-handel och PBS som klarar relativt stora transaktionsmängder (10000 order per månad) och även bygger på att PBS utgör ett API mot Magento dvs e-handeln kan hämta och lämna uppgifter till PBS i realtid via webservices.

·         Integration mellan Jetshop e-handel och Pyramid via Jetshops std API.

·         Integration mellan flera olika företag som ligger som separata enheter med egna databaser i Pyramid. Möjliggör t ex gemensamt underhåll av t ex artikel och leverantörsregister.

·         Rutiner för hantering av stora volymer byten och returer verksamhet med distanshandel mot privatpersoner.

·         Avräkning av royaltys i förlagsverksamhet inkl redovisning till författare.

·         Avancerad hantering av fraktavgifter.

·         Hantering av transportdata och koppling till Avanzo Printserver inkl hantering av utlämningsställe.

*(PBS= Pyramid Business studio dvs affärssystemet Pyramid)