Standardanpassningar

 

Samma behov av vissa programtillägg kan ibland komma från flera olika kunder och då kan ibland en standardiserad anpassning vara lösningen eller grunden för en ny anpassning. Här hittar du några sådana anpassningar. Är du intresserad av lösningarna så hör av dig till janne.andersson@pyrapp.se

PBS Magento E-handelslösning
Produkt som marknadsförs av SYSteam men där jag varit med att ta fram lösningen. Den bygger på en etablerad standardiserad lösning, Magento och en ”produktifierad” anpassning av Pyramid utförd med Pyramids Konsultstudio.  Funktioner i standard. PDF-fil PBS Magento E-handelslösning.

 

PBS Logistik

Tillsammans med Markslöjd AB har jag under min tid hos SYSteam tagit fram en lösning som vi valt att kalla PBS Logistik. Denna kan erbjudas även till andra kunder. Den bygger framför allt på följande nya funktioner i Pyramid: PDF-fil PBS Logistik.