Välkommen till Pyrapp AB – Janne Andersson

 

Affärsidé
Pyrapp AB är firman i vilken jag, Janne Andersson erbjuder konsulttjänster kring affärssystemet Pyramid Business Studio. Min affärsidé är att i en person erbjuda allt från diskussion kring problem till färdig driftsatt lösning. Detta gällande företag som använder eller överväger att använda Pyramid Business Studio som sitt affärssystem.

Verksamhetsutveckling
Jag har kompetens att hjälpa företag med allt från att hitta behoven, analyserar för- och nackdelar med olika alternativa lösningar, föreslår förändringar och genomföra dessa samt utvärdera resultatet.

Programtillägg
Jag har lång erfarenhet av att bygga tilläggsprogram och anpassningar till Pyramid Business Studio, även relativt komplexa lösningar.

Kunder
Jag vänder mig till återförsäljare av Pyramid eller direkt till små och medelstora företag som använder affärssystemet Pyramid.

 

Unikum

Jag samarbetar med Unikum – företaget bakom Pyramid och är auktoriserad att göra anpassningar i Pyramid konsultstudio samt auktoriserad på Pyramid e-line.

 

 

Mera information om Pyramid hittar du på

Unikums hemsida